? Tin Học Lớp 5 – Tập 2 ? Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch ? Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch

? Tin Học Lớp 5 - Tập 2 ? Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch ? Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch

? Tin Học Lớp 5 – Tập 2
?️ Tác giả: Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Nguyễn Hoàng Sang
? Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch
? Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách sử dụng các cấu trúc lặp lại để nhân vật thực hiện một hành động với số lần lặp lại theo quy định.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
? Website: https://lekimquoc.com
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết ? Tin Học Lớp 5 – Tập 2 ? Bài 29: Lặp lại các lệnh Scratch ? Chủ đề 5: Tìm hiểu về lập trình Scratch được chia sẻ tại ArabXanh.com.