เอาอีกแล้ว!! EU ร่างข้อเสนอให้ Smartphone ทุกแบรนด์ ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง

Hình ảnh เอาอีกแล้ว!! EU ร่างข้อเสนอให้ Smartphone ทุกแบรนด์ ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง

เอาอีกแล้ว!! EU ร่างข้อเสนอให้ Smartphone ทุกแบรนด์ ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง
หลังจาก EU ประสบความสำเร็จในการให้ Smartphone ทุกแบรนด์ต้องใช้ Port USB-C จนทำให้ Apple ไม่ถูกใจสิ่งนี้มาแล้ว คราวนี้ EU ร่างข้อเสนอให้ Smartphone ทุกแบรนด์ ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง และเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นด้วย เพื่อลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกเช่นกัน คาดว่าร่างข้อเสนอนี้จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในเดือนมีนาคมนี้

เอาอีกแล้ว!! EU ร่างข้อเสนอให้ Smartphone ทุกแบรนด์ ต้องถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง

Tác giả TechOffside được chia sẻ tại website: ArabXanh.com.