#1 Tự học phát âm tiếng Trung – Bài 1 – full – XinXinChinese

#1 Tự học phát âm tiếng Trung - Bài 1 - full - XinXinChinese

Facebook của mình https://www.facebook.com/thuha.t.nguyen.5

Hướng dẫn tự học cách phát âm phiên âm tiếng Trung thông qua các âm tương tự trong tiếng Việt, đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả

Link

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài viết #1 Tự học phát âm tiếng Trung – Bài 1 – full – XinXinChinese được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.