169)TIN MỚI TỪ SỞ DI TRÚ, ĐỀ THI QUỐC TỊCH MỸ THAY ĐỔI.

169)TIN MỚI TỪ SỞ DI TRÚ, ĐỀ THI QUỐC TỊCH MỸ THAY ĐỔI.

This video is about reverting to the old test for N-400
—————————————————
?? ?
Đây là YouTube của Tuyền (2T Travel & Services) Tại thành phố Houston, Texas. YouTube của Tuyền sẽ chia sẽ nhũng thông tin về di trú, xã hội và cuộc sống. Hãy SUBSCRIBE/Đang Ký kênh để ủng hộ mình nhé. ❤️

Bài viết 169)TIN MỚI TỪ SỞ DI TRÚ, ĐỀ THI QUỐC TỊCH MỸ THAY ĐỔI. được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.