3 mô hình phổ biến về nông nghiệp tái sinh | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT

3 mô hình phổ biến về nông nghiệp tái sinh | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT

Nông nghiệp tái sinh là một tập hợp các biện pháp canh tác làm tăng đa dạng sinh học trong chất hữu cơ của đất. Không một cây trồng nào là phổ biến trong mô hình nông nghiệp tái tạo. thay vào đó, bạn cần tìm cách tạo ra càng nhiều mối quan hệ giữa các sinh vật đang sở hữu càng tốt. Và bạn cũng là một trong những mắc xích quan trọng với vùng đất mà bạn muốn thúc đẩy.

Source:
Jimi Sol https://www.youtube.com/watch?v=fSEtiixgRJI
Support Jimi on Patreon: https://patreon.com/Jimi
Support Jimi on Liberapay https://liberapay.com/Jimi

Website: https://nhipcaudautu.vn/multimedia/ba-mo-hinh-pho-bien-ve-nong-nghiep-tai-sinh-3335978/

#NCĐT#permaculture #vuonrung

Bài viết 3 mô hình phổ biến về nông nghiệp tái sinh | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.