4 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Làm Thay Đổi Thế Giới

4 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Làm Thay Đổi Thế Giới

4 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Làm Thay Đổi Thế Giới

Con người luôn luôn vận động và cải tiến, cả trong đời sống xã hội lẫn trên phương diện kinh tế. Và trong tiến trình ấy, chúng ta đã được chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp, góp phần thúc đẩy và nâng cao mức sống trong hàng trăm năm qua. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, thế nhưng những cuộc cách mạng công nghiệp cũng mang tới không ít mặt trái, ví như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là mâu thuẫn giai cấp.

Nguồn: tuyengiao.vn, vi.wikipedia.org, caodangquany1.edu.vn, baitapsgk.com

Bài viết 4 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Làm Thay Đổi Thế Giới được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.