#4.Họp lớp i3 MARIE CURIE (2013-2015) vào một cái quả dịp...KHÔNG THỂ "HỢP LÝ" HƠN 😀

Hình ảnh: #4.Họp lớp i3 MARIE CURIE (2013-2015) vào một cái quả dịp…KHÔNG THỂ "HỢP LÝ" HƠN 😀

*Nội dung VIDEO này kể về hành trình tôi đi họp lớp cấp 3 của tôi vào lúc nửa đêm…. 🙄

*Địa điểm ngôi nhà homestay trong VIDEO sẽ phù hợp hơn với những cặp đôi nhé anh em, nhưng tại ở ngay trung tâm Hà Nội mà bọn tôi lười đi lại đâm ra phải book 🥲, địa điểm đây nha:
https://www.facebook.com/TaneMahutaHomestay

#4.Họp lớp i3 MARIE CURIE (2013-2015) vào một cái quả dịp…KHÔNG THỂ "HỢP LÝ" HƠN 😀

Tác giả cò videos được chia sẻ tại website: ArabXanh.com.