Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Toán lớp 9 [ONLINE MATH – OLM.VN]

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số - Toán lớp 9 [ONLINE MATH - OLM.VN]

Tham gia ngay khóa học Toán lớp 9 tại https://bingclass.com/toan-lop-9.6121943
Bài giảng cung cấp:
+ Định nghĩa hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.
+ Đồ thị hàm số: Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).
+ Tính chất đồng biến, nghịch biến.

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Toán lớp 9 [ONLINE MATH – OLM.VN] thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.