Bài 12: Treo biển- Ngữ văn lớp 6 [OLM.VN]

Bài 12: Treo biển- Ngữ văn lớp 6 [OLM.VN]

#olm #nguvan6 #treobien #truyencuoi
Tương tác trực tiếp tại: https://olm.vn/ngu-van/treo-bien-1296
Bài giảng giúp học sinh:
– Tìm hiểu thể loại Truyện cười.
– Tìm hiểu chi tiết Truyện cười “Treo biển” và bài học về việc tiếp thu ý kiến có chọn lọc mà truyện gửi gắm.

Bài viết Bài 12: Treo biển- Ngữ văn lớp 6 [OLM.VN] được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.