Chương 1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh/Khái niệm, nguồn gốc hình thành (phần 1)

Chương 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh/Khái niệm, nguồn gốc hình thành (phần 1)

Tư tưởng Hồ Chí Minh/Khái niệm, nguồn gốc hình thành (phần 1)
Kênh Youtube Triết học 123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Trân trọng,
@Triết học 123
Kênh triết học 123 tập trung vào các môn
– Kinh tế chính trị Mác – Lênin (chính)
– Tư tưởng Hồ Chí Minh (chính)
– Triết học (phụ)
– Chủ nghĩa xã hội khoa học (phụ)
– Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (phụ)
@Hùng Lê – Lý luận chính trị và xã hội
Kênh Hùng Lê – Lý luận chính trị và xã hội tập trung vào các môn
– Triết học Mác – Lênin (chính)
– Chủ nghĩa xã hội khoa học (chính)
– Kinh tế chính trị Mác – Lênin (phụ)

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Chương 1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh/Khái niệm, nguồn gốc hình thành (phần 1) thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.