Địa lí 10 – Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí [OLM.VN]

Địa lí 10 - Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí [OLM.VN]

Lơp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau
Tham gia các khóa học bổ ích tại https://bingclass.com/

Bài viết Địa lí 10 – Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí [OLM.VN] được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.