ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 1919 -1925

ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 1919 -1925

Chương trình dạy học trên Truyền hình
Môn: Lịch sử Lớp 12
Bài : Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919 -1925
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn tỉnh Điện Biên

Bài viết ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM 1919 -1925 được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.