ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925-1930)

ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925-1930)

Chương trình dạy học trên Truyền hình
Môn: Lịch sử Lớp 12
Bài 2: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1925-1930)
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Trường THPT Lê Qúy Đôn tỉnh Điện Biên

Bài viết ĐIỆN BIÊN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925-1930) được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.