Định Nghĩa – ICD x Freaky Di

Định Nghĩa - ICD x Freaky Di

KiNGDOM COME là sự kết hợp của ICD và Freaky Di ( 7LD )
Liên hệ với KiNGDOM COME : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013165514641
—————————
Beat by KiNGDOM COME
—————————
Mix n Master : https://www.facebook.com/ShadowLil
—————————
Download Music : https://soundcloud.com/kingdom-come-936492271/dinh-nghia-kingdom-come
—————————
Liên hệ với ICD :
Soundcloud : https://soundcloud.com/uyham
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013165514641
—————————
Liên hệ với Freaky Di :
Soundcloud : https://soundcloud.com/d-ng-ho-ng-770010040
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007258208898
—————————
Fanpage 7LD : https://www.facebook.com/7laodai/

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Định Nghĩa – ICD x Freaky Di thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.