Định Nghĩa Tình Yêu – Quốc Khanh, Đoàn Phi (HD)

Định Nghĩa Tình Yêu - Quốc Khanh, Đoàn Phi (HD)

Order Now: http://shop.trungtamasia.com/P_1-3_2-48_4-664/Chuyen-Tinh-Minh-quoc-Khanh-Live-Show-phat-Hanh-June-82013.html

1. Liên Khúc: Phượng Hoàng – Quốc Khanh
2. Em Hiền Như Masouer – Quốc Khanh
3. Lời Dối Gian Chân Thành – Quốc Khanh
4. Định Nghỉa Tình Yêu – Quốc Khanh, Đoàn Phi
5. Tình Yêu Sẽ Sống Mãi – Quốc Khanh
6. Thà Như Giọt Mưa – Quốc Khanh
7. Khoảnh Khắc – Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
8. Chuyện Tình Mình – Quốc Khanh, Nguyễn Hồng Nhung
9. Cây Đàn Bỏ Quên – Quốc Khanh
10. Ta Xa Nhau – Quốc Khanh
11. Xa Em Rồi – Quốc Khanh
12. Tình Lỡ – Quốc Khanh, Thiên Kim
13. Triệu Con Tim – Quốc Khanh, Đan Nguyên
14. Bạn Thân – Quốc Khanh
15. Bên Em Đang Có Ta – Hợp Ca

Website: http://trungtamasia.com
Facebook: http://facebook.com/theasiachannel
Blog: http://theasiachannel.tv

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Định Nghĩa Tình Yêu – Quốc Khanh, Đoàn Phi (HD) thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.