Định nghĩa về Địt (đánh rắm) xem đi xem lại cười không nổi.

Định nghĩa về Địt (đánh rắm) xem đi xem lại cười không nổi.

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Định nghĩa về Địt (đánh rắm) xem đi xem lại cười không nổi. thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.