DU LỊCH PHÁP đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất PHÁP. FRANCE Top 10 Places to Visit.

DU LỊCH PHÁP đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất PHÁP. FRANCE Top 10 Places to Visit.

VACA truyền hình thực tế tại 12 địa điểm nổi tiếng, đẹp và vui nhất tại Pháp: Thủ Đô Paris, Sông Seine, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Nhà Thờ Đức Bà Paris Notre Dame, Bảo Tàng Lourve, Cung Điện Versailles, Bãi Biển Normandy, Đảo Tu Viện Mont Saint Michel, Vách Đá Etretat, Thành Phố Strasbourg, Petite France, Thành Phố Colmar, Petite Venice, Thành Phố Bordeaux, Thành Phố Nimes, Đấu Trường La Mã Nimes Arena, Thành Phố Marseille, Thành Phố Lyon, Thành Phố Montpellier.

Travel and Discover 10 most famous, beautiful and fun places in France: Paris, Seine River, Eiffel Tower, Arc de Triomphe, Notre Dame de Paris, Louvre Museum, Versailles Palace, Normandy, Mont Saint Michel, Etretat, Strasbourg, Petite France, Colmar, Petite Venice, Bordeaux, Nimes, Marseille, Lyon, and Montpellier.

Bài viết DU LỊCH PHÁP đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất PHÁP. FRANCE Top 10 Places to Visit. được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.