Giới thiệu tổng quan về giải pháp Bitrix24

Hình ảnh Giới thiệu tổng quan về giải pháp Bitrix24

Bitrix24 là gì?
Những tính năng nổi bật trên Bitrix24?

YouNet SI là đối tác chính thức và hàng đầu của Bitrix24 tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Với hơn 300 dự án triển khai thành công, YouNet SI là đơn vị dẫn đầu về phát triển và ứng dụng các module mở rộng phục vụ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trên rất nhiều ngành khác nhau. YouNet SI cũng là đơn vị dẫn đầu về phát triển, và cung cấp giải pháp/ ứng dụng quản lý nhân sự (HRIS) tiến tiến nhất trên nền tảng Bitrix24.

Tìm hiểu thêm tại: http://younetsi.com/

Giới thiệu tổng quan về giải pháp Bitrix24

Tác giả YouNet Social Intranet được chia sẻ tại website: ArabXanh.com.