Học Tiếng Ả Rập |Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cơ Bản | Golearn

Học Tiếng Ả Rập |Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cơ Bản | Golearn

Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Ả Rập theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

✪ Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 45:58
+ Phần 3 : 1:31:15
+ Phần 4 : 2:18:48
+ Phần 5 : 3:06:32
+ Phần 6 : 3:53:03
+ Phần 7 : 4:40:36
+ Phần 8 : 5:27:08
+ Phần 9 : 6:12:35
+ Phần 10 : 6:57:19
+ Phần 11 : 7:42:36
+ Phần 12 : 8:28:23
+ Phần 13 : 9:13:21
+ Phần 14 : 9:58:36
+ Phần 15 : 10:44:07
+ Phần 16 : 11:29:32

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:

Học Tiếng Ả Rập |Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cơ Bản | Golearn
►https://youtu.be/YbRFr7No13o
Học Tiếng Ả Rập |Phần 2: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Đầu Tiên | Golearn
►https://youtu.be/y92Cry9QJi4
Học Tiếng Ả Rập |Phần 3: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Trẻ Em | Golearn
►https://youtu.be/mQXd2Svu9kU
Học Tiếng Ả Rập |Phần 4: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Người Mới Học | Golearn
►https://youtu.be/VCp_wJ_EAoU
Học Tiếng Ả Rập |Phần 5: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Dễ Học, Dễ Thuộc | Golearn
►https://youtu.be/sY7F1YteNgU
Học Tiếng Ả Rập |Phần 6: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Siêu Tốc | Golearn
►https://youtu.be/Sa9WXiu4lWY
Học Tiếng Ả Rập |Phần 7: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cần Trong Giao Tiếp | Golearn
►https://youtu.be/4umn8H7N0-c
Học Tiếng Ả Rập |Phần 8: Học Từ Vựng Tiếng Ả Rập Đơn Giản Nhất | Golearn
►https://youtu.be/WI21jcqkBMg
Học Tiếng Ả Rập |Phần 9: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Học Hoài Không Chán | Golearn
►https://youtu.be/ik_p0FksH_o
Học Tiếng Ả Rập |Phần 10: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Vừa Học Vừa Chơi | Golearn
►https://youtu.be/QL28AFP15SE
Học Tiếng Ả Rập |Phần 11: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Học Sinh Tiểu Học| Golearn
►https://youtu.be/Q1E5QmzSjAE
Học Tiếng Ả Rập |Phần 12: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Học Sinh Trung Học | Golearn
►https://youtu.be/ajBu2FSumXE
Học Tiếng Ả Rập |Phần 13: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Sinh Viên | Golearn
►https://youtu.be/SA06S5RAG3I
Học Tiếng Ả Rập |Phần 14: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Có Thể Học Trong Lúc Ngủ | Golearn
►https://youtu.be/ol4Nlwk1z0g
Học Tiếng Ả Rập |Phần 15: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cho Người Lười | Golearn
►https://youtu.be/13puHWlBspo
Học Tiếng Ả Rập |Phần 16: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Thông Dụng Nhất | Golearn
►https://youtu.be/Tn6SDvkiDIQ

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!
► https://www.youtube.com/channel/UCWZV…

#tuvungtiengarap
#tiengarap
#hoctiengaraponline
#cachhoctiengarap
#tuhoctiengarap
#tiengarapcoban
#tuvungtiengarapchotre
#tiengarapthongdung
#tuvungtiengaraplop1
#tiengarapcanghinho

Bài viết Học Tiếng Ả Rập |Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ả Rập Cơ Bản | Golearn được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.