HỌC TIẾNG ĐỨC – CÁCH THÀNH LẬP CÂU TIẾNG ĐỨC

HỌC TIẾNG ĐỨC - CÁCH THÀNH LẬP CÂU TIẾNG ĐỨC

Hallo các bạn,

Trong Video nè, mình nêu một số cách THÀNH LẬP CÂU cơ bản cũng như vị trí sắp xế của các THÀNH PHẦN câu trong tiếng Đức. Tất nhiên, có nhiều cấu trúc hay ho hay dùng nữa, nhưng với giới hạn của video, mình chỉ nêu mẫu câu cơ bản để các bạn đặt được câu và tránh dịch từ tiếng Việt thôi.

Viel Spaß!!!!

@DeutschFlex – Tiếng Đức Di Động

HỌC TIẾNG ĐỨC ONLINE

Tháng 11 nè, mình tiếp tục khai giảng hoá học A1.1 và A2.2. Các bạn quan tâm đăng ký ở Links sau, hoặc inbox nha.

?? Lớp học A1.1.
https://docs.google.com/forms/d/1gOoKnJwSUwlPDzifRVjyMYZJD6Zxt0tuT6LA_CJlHeg/edit

?? Lớp học A2.1/A2.2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKh9-yBr-YG9icHDNuiGTa_nN1kBSdpwZo7nlRLrdKNTwJEg/viewform

Vielen Dank!!!!

#deutschflex
#hoctiengduc
#tiengducdidong

Bài viết HỌC TIẾNG ĐỨC – CÁCH THÀNH LẬP CÂU TIẾNG ĐỨC được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.