Học tiếng indonesia. Những câu giao tiếp cơ bản cho người mơi học

Học tiếng indonesia. Những câu giao tiếp cơ bản cho người mơi học

Những câu chào, giới thiệu cơ bản giúp bạn tự tin giao tiếp với ngưới nước ngoài.
? Đây là một số bài mình soạn sẵn các bạn có thể vào tgam khảo

https://youtu.be/lzX1ptzYFYA
Bài viết Học tiếng indonesia. Những câu giao tiếp cơ bản cho người mơi học được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.