Học Tiếng Italy | Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ý Cơ Bản | Golearn

Học Tiếng Italy | Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ý Cơ Bản | Golearn

Nội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Ý theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

✪ Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 45:54
+ Phần 3 : 1:32:07
+ Phần 4 : 2:19:28
+ Phần 5 : 3:06:10
+ Phần 6 : 3:52:32
+ Phần 7 : 4:39:35
+ Phần 8 : 5:26:32
+ Phần 9 : 6:11:36
+ Phần 10 : 6:57:48
+ Phần 11 : 7:43:40
+ Phần 12 : 8:29:16
+ Phần 13 : 9:15:21
+ Phần 14 : 10:01:31
+ Phần 15 : 10:47:29
+ Phần 16 : 11:33:20

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:
Học Tiếng Italy | Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ý Cơ Bản | Golearn
►https://youtu.be/nh0dVC3ENeg
Học Tiếng Italy | Phần 2: Từ Vựng Tiếng Ý Đầu Tiên | Golearn
►https://youtu.be/x0J5pBdpwsM
Học Tiếng Italy | Phần 3: Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Ý | Golearn
►https://youtu.be/4sT3UwtyswU
Học Tiếng Italy | Phần 4: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Trẻ Em | Golearn
►https://youtu.be/ceojdG3LVog
Học Tiếng Italy | Phần 5: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Người Mới Học | Golearn
►https://youtu.be/bfOg2XySdfc
Học Tiếng Italy | Phần 6: Từ Vựng Tiếng Ý Cần Ghi Nhớ | Golearn
►https://youtu.be/bM9TI5zWTJk
Học Tiếng Italy | Phần 7: Từ Vựng Tiếng Ý Dễ Học Dễ Thuộc | Golearn
►https://youtu.be/wzSQQqFwcjM
Học Tiếng Italy | Phần 8: Từ Vựng Tiếng Ý Thông Dụng Hằng Ngày | Golearn
►https://youtu.be/5uSI2D20ajA
Học Tiếng Italy | Phần 9: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Học Sinh Trung Học | Golearn
►https://youtu.be/ApOJAHg8rCU
Học Tiếng Italy | Phần 10: Từ Vựng Tiếng Ý Theo Chủ Đề | Golearn
►https://youtu.be/nXBapsMSA0Y
Học Tiếng Italy | Phần 11: Từ Vựng Tiếng Ý Trong Giao Tiếp | Golearn
►https://youtu.be/3mqladz1vVE
Học Tiếng Italy | Phần 12: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Người Đi Làm| Golearn
►https://youtu.be/zYYB_2G3DTg
Học Tiếng Italy | Phần 13: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Sinh Viên | Golearn
►https://youtu.be/t-2AkfhF2zs
Học Tiếng Italy | Phần 14: Từ Vựng Tiếng Ý Học Hoài Không Chán | Golearn
►https://youtu.be/q0_3qeb6M9Y
Học Tiếng Italy | Phần 15: Từ Vựng Tiếng Ý Cho Người Lười | Golearn
►https://youtu.be/ZA2qQtTeZTw
Học Tiếng Italy | Phần 16: Từ Vựng Tiếng Ý Dễ Gây Nhầm Lẫn | Golearn
►https://youtu.be/e3v27YFS6RI

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!
► https://www.youtube.com/channel/UCWZV…

#tuvungtiengitaly
#tiengitaly
#hoctiengitalyonline
#cachhoctiengitaly
#tuhoctiengitaly
#tiengitalycoban
#tuvungtiengitalychotre
#tiengitalythongdung
#tuvungtiengitalylop1
#tiengitalycanghinho

Bài viết Học Tiếng Italy | Phần 1: Từ Vựng Tiếng Ý Cơ Bản | Golearn được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.