Học tiếng Ý – Bài 1: Người

Học tiếng Ý - Bài 1: Người

Học tiếng Ý – Bài 1: Người – Hoc tieng Y

Học các tình huống giao tiếp tiếng Ý theo chủ đề giao tiếp thực tế. https://www.youtube.com/channel/UCHnZYLSSQMDag2y-SoZdxQg/about
Tiếng Ý từ lâu đã được coi là “Ngôn ngữ của trí tuệ sáng tạo”, chúng ta hãy cùng Học tiếng Ý để khám phá một nền văn minh tuyệt đỉnh của nhân loại.

Bài viết Học tiếng Ý – Bài 1: Người được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.