Hướng dẫn giải khối Rubik – dành cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn giải khối Rubik - dành cho người mới bắt đầu

????? đ?ạ? ???? ??ắ? ??? đâ? ?ô? ?ẽ ?ạ? ?ạ? ?á?? ??ả? ??ố? ????? ?ễ ?à?? ??ấ? ?ó ??ể, ????? ? ??ú?, ?ớ? ? ?ướ? đơ? ??ả?: https://cube3x3.com/c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-m%C3%A3-kh%E1%BB%91i-rubik/

Nhìn vào khối Rubik. Nó có viên cạnh với 2 mặt, viên góc với 3 mặt,
viên giữa với 1 mặt

Như bạn đã thấy, những viên giữa sẽ không bao giờ thay đổi khi tôi quay các mặt.
Vậy nên màu của các viên giữa sẽ quyết định màu của các mặt, khi giải xong.

Khối rubik có 6 mặt và chúng ta sẽ đánh dấu các mặt bằng từ tên tiếng Anh:
Front (trước), Back (sau), Left (trái), Right (phải), Up (trên), Down (dưới)

“R” nghĩa là quay mặt phải theo chiều kim đồng hồ.
Quay ngược chiều kim đồng hồ được đánh dấu với dấu trích dẫn đơn,
với hai vòng được đánh dấu với số 2

Chúng ta đã sẵn sàng để giải khối rubik. Trong bước đầu tiên chúng ta sẽ phải giải
các cạnh màu trắng. Các cạnh đó sẽ phải khớp với màu của viên giữa các mặt bên,
nên ví dụ bên phải không phải là đáp án đúng.

Bài viết Hướng dẫn giải khối Rubik – dành cho người mới bắt đầu được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.