Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 ? Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng ? Chủ đề 3: Soạn thảo VB

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 ? Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng ? Chủ đề 3: Soạn thảo VB

?️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
? Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
? Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách gõ các dấu “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex hoặc VNI.
☑ Soạn được một đoạn văn bản tiếng Việt đơn giản, có dấu bằng phần mềm Microsoft Office Word 2019.
? Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 ? Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng ? Chủ đề 3: Soạn thảo VB được chia sẻ tại ArabXanh.com.