Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo ? Chủ đề 5: Thế giới Logo

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo ? Chủ đề 5: Thế giới Logo

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
? Chủ đề 5: Thế giới Logo
? Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Làm quen với Logo.
☑ Biết dùng câu lệnh trong Logo để điều khiển Rùa di chuyển trên màn hình.
☑ Biết cách sử dụng câu lệnh để điều khiển Rùa vẽ các hình đơn giản.
☑ Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo ? Chủ đề 5: Thế giới Logo được chia sẻ tại ArabXanh.com.