Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 1: Khám phá máy tính

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 1: Khám phá máy tính

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
? Chủ đề 1: Khám phá máy tính
? Bài 1: Những gì em đã biết
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Ôn tập kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 1: Khám phá máy tính được chia sẻ tại ArabXanh.com.