Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ?️ Bài 1: Những gì em đã biết ?️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ?️ Bài 1: Những gì em đã biết ?️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
?️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
?️ Bài 1: Những gì em đã biết
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về bài trình chiếu trên phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019.
☑ Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình về chủ đề cụ thể.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc4
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 ?️ Bài 1: Những gì em đã biết ?️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu được chia sẻ tại ArabXanh.com.