Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
? Chủ đề 4: Thế giới Logo
? Bài 1: Những gì em đã biết
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp.
☑ Luyện tập sử dụng câu lệnh lặp điều khiển Rùa vẽ được các hình tam giác, hình vuông, đa giác năm cạnh, đa giác sáu cạnh.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 1: Những gì em đã biết ? Chủ đề 4: Thế giới Logo được chia sẻ tại ArabXanh.com.