Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 3: Thủ tục trong Logo ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 3: Thủ tục trong Logo ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
? Chủ đề 4: Thế giới Logo
? Bài 3: Thủ tục trong Logo (kèm theo cách giải Sách Bài Tập)
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Hiểu được khái niệm, cách viết và cách lưu lại thủ tục trong Logo.
☑ Viết, lưu lại và sử dụng được một thủ tục đã lưu trong Logo.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 3: Thủ tục trong Logo ? Chủ đề 4: Thế giới Logo được chia sẻ tại ArabXanh.com.