Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 5: Luyện tập về thủ tục ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 5: Luyện tập về thủ tục ? Chủ đề 4: Thế giới Logo

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
? Chủ đề 4: Thế giới Logo
? Bài 5: Luyện tập về thủ tục
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng thủ tục trong Logo.
☑ Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình Logo.
⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 ? Bài 5: Luyện tập về thủ tục ? Chủ đề 4: Thế giới Logo được chia sẻ tại ArabXanh.com.