Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 ?️ Chương 1 ?️ Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 ?️ Chương 1 ?️ Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

? Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 (THCS)
?️ Chương 1: Tin học và máy tính điện tử
?️ Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
? Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
☑ Hiểu được khái niệm bit và byte.
☑ Biết được hệ nhị phân, cách chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân và ngược lại.
⏩ Facebook: https://fb.me/tinhoc6
?‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
? Điện thoại: 0932.022.033

Bài viết Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 6 ?️ Chương 1 ?️ Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin được chia sẻ tại ArabXanh.com.