Hướng dẫn Tiến Quân Ca (Quốc Ca) GUITAR SOLO (Có tab)

Hướng dẫn Tiến Quân Ca (Quốc Ca) GUITAR SOLO (Có tab)

Hướng dẫn fingerstyle guitar solo “Tiến Quân Ca” (Văn Cao) – phong cách picking-style. Một số phiên bản đã từng upload:
2019: https://youtu.be/1IBDFA2_KR8
2017: https://youtu.be/IIU3qWx4Aeg

Theo dõi Haketu tại:
☞ Mua guitar & lớp học ở tp.HCM: https://www.haketumusiccenter.com/
☞ Fan Page: http://www.facebook.com/haketuguitar
☞ Instagram: https://www.instagram.com/haketu

Bài viết Hướng dẫn Tiến Quân Ca (Quốc Ca) GUITAR SOLO (Có tab) được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.