Khái niệm BẠO LỰC trong chính trị học của Hannah Arendt – TS. Từ Huy | Salon văn hóa Cà phê thứ bảy

Khái niệm BẠO LỰC trong chính trị học của Hannah Arendt - TS. Từ Huy | Salon văn hóa Cà phê thứ bảy

Chương trình học thuật định kỳ Tháng 7 của @Cà Phê Thứ Bảy với chủ đề: Khái niệm BẠO LỰC trong chính trị học của Hannah Arendt.

Theo dõi các chương trình văn hóa, nghệ thuật và kỹ năng sống của Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/caphethubay/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSvMNMvg9FL0KqlqEcl-Xug

#CàPhêThứBảy #CPTB

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Khái niệm BẠO LỰC trong chính trị học của Hannah Arendt – TS. Từ Huy | Salon văn hóa Cà phê thứ bảy thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.