Microsoft Excel – Tự học Excel hiệu quả nhất. (Bài 4): Các Cách Làm Tròn Số – Hàm ROUND

Microsoft Excel - Tự học Excel hiệu quả nhất. (Bài 4): Các Cách Làm Tròn Số - Hàm ROUND

Tìm hiểu tất cả các cách làm tròn số trong Excel: Làm tròn, Làm tròn xuống (Roundown), Làm tròn lên (Roundup), Làm tròn phần nguyên.
http://360do.vn

Bài viết Microsoft Excel – Tự học Excel hiệu quả nhất. (Bài 4): Các Cách Làm Tròn Số – Hàm ROUND được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.