Môn Sinh lớp 11 – Thầy Nguyễn Thành Công

Môn Sinh lớp 11 - Thầy Nguyễn Thành Công

Bài giảng “đánh thẳng, đánh trúng” và bám sát kiến thức giúp học sinh có cái nhìn khái quát nhất, không hề thấy “sợ” môn sinh học máy móc, khô khan.

Bài viết Môn Sinh lớp 11 – Thầy Nguyễn Thành Công được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.