Pierre de Fermat Và “Định Lý Cuối Cùng” Thách Thức Nhân Loại Gần 4 Thế Kỷ

Pierre de Fermat Và “Định Lý Cuối Cùng” Thách Thức Nhân Loại Gần 4 Thế Kỷ

Pierre de Fermat Và “Định Lý Cuối Cùng” Thách Thức Nhân Loại Gần 4 Thế Kỷ

Pierre de Fermat là một học giả nghiệp dư vĩ đại, ông xuất thân luật sư nhưng lại đam mê toán học. Trước khi qua đời, ông đã để lại lời thách thức “vô tiền khoáng hậu” với “Định lý cuối cùng của Fermat”. Kết quả là cả thế giới toán học đã lao vào cuộc đua giải mã bài toán thú vị này và phải gần 4 thế kỷ sau, mọi chuyện mới được sáng tỏ.

Nguồn: kenh14.vn, zingnews.vn, vi.wikipedia.org, tiasang.com.vn

Chia sẻ tại ArabXanh.com, bài viết Pierre de Fermat Và “Định Lý Cuối Cùng” Thách Thức Nhân Loại Gần 4 Thế Kỷ thuộc chuyên mục https://arabxanh.com/c/giao-duc/giai-dap/.