Porsche 911 GT3 2022 vừa ra mắt đã vội "phá vỡ" kỷ lục tốc độ tại Nurburgring |XEHAY.VN|

Porsche 911 GT3 2022 vừa ra mắt đã vội "phá vỡ" kỷ lục tốc độ tại Nurburgring |XEHAY.VN|

Porsche 911 GT3 2022 vừa ra mắt đã vội “phá vỡ” kỷ lục tốc độ tại Nurburgring Fanpage: http://facebook.com/xehay
Facebook HÙNG LÂM: https://web.facebook.com/tonypham.xehay

Liên hệ: noidung@xehay.vn
#Xehay #Porsche911GT3 #Porsche

Bài viết Porsche 911 GT3 2022 vừa ra mắt đã vội "phá vỡ" kỷ lục tốc độ tại Nurburgring |XEHAY.VN| được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.