Tập đọc: Mẹ Của Thỏ Bông/Tiếng Việt Lớp 1, Tập 2/ Chân trời sáng tạo/ Tuần 25, Bài 1

Hình ảnh: Tập đọc: Mẹ Của Thỏ Bông/Tiếng Việt Lớp 1, Tập 2/ Chân trời sáng tạo/ Tuần 25, Bài 1

1. Quý phụ huynh và các em cùng tham khảo những bài Tập đọc trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, Chương trình mới nhé!
2. Bộ sách Chân trời sáng tạo.
#TậpđọcTiếngViệt1
#Chantroisangtao
#Thaygiaonguyenvannhan

Tập đọc: Mẹ Của Thỏ Bông/Tiếng Việt Lớp 1, Tập 2/ Chân trời sáng tạo/ Tuần 25, Bài 1

Tác giả NGUYEN GIA THIEU SCHOOL được chia sẻ tại website: ArabXanh.com.