Tiếng chày trên Sóc Bom Bo – Bài hướng dẫn – Nguyễn Sáu – Khiêu vũ TT thôn Đoài Kim Nỗ

Tiếng chày trên Sóc Bom Bo - Bài hướng dẫn - Nguyễn Sáu - Khiêu vũ TT thôn Đoài Kim Nỗ

Tiếng chày trên Sóc Bom Bo – Bài hướng dẫn – Nguyễn Sáu – Khiêu vũ TT thôn Đoài Kim Nỗ.
Đây là link phần khớp nhạc chậm cùng chiều: https://youtu.be/rQ0vKDIynSs
– Đây là Linhk bài nhảy: https://youtu.be/A0JQn4ooItw
: https://youtu.be/RLQV61j03Vg
: https://youtu.be/muJ49c2AuOc
: https://youtu.be/muJ49c2AuOc

Bài viết Tiếng chày trên Sóc Bom Bo – Bài hướng dẫn – Nguyễn Sáu – Khiêu vũ TT thôn Đoài Kim Nỗ được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.