Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều – Bài 87|Bảng chữ cái tiếng việt |learn vietnamese

Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều - Bài 87|Bảng chữ cái tiếng việt |learn vietnamese

#tiengvietlop1 #huonggiangtiengviet #sachcanhdieu
– Học tiếng việt lớp 1
– Dạy bé tiếng việt
– Tiếng việt lớp 1
– Dạy bé tiếng việt lớp 1
– Bé học tiếng việt lớp 1
– Đánh vần tiếng việt lớp 1
– Học tiếng việt lớp 1 sách cánh diều
– Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều bài 87- Ôn tập
– Luyện đọc, và tìm hiểu bài đọc: Con yểng
– Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) hợp với chỗ trống
– Nghe viết câu văn: Lông yểng đen biếc, cổ có sọc vàng
Đăng ký kênh youtube.com/c/kidscenter87

File tập viết
https://drive.google.com/drive/folders/1S0D2Bn_hjMX1orAFv5Vv9rwqMxqcmtaF?usp=sharing

Music
PeriTune – Sakuya 3(Japanese/Royalty Free Music)
https://www.youtube.com/channel/UCgrQkWWf_48rQm-x-dQ4_uA

PeriTune – Sakuya2(Japanese/Royalty Free Music)

Music
——————————————————
Relaxing Music – Vindsvept – Sleeper

——————————————————

Bài viết Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều – Bài 87|Bảng chữ cái tiếng việt |learn vietnamese được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.