TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 22 – NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ | LET'S GO

TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 22 - NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ | LET'S GO

TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 22 – NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ | LET’S GO
Tập đọc: CÁI CẦU.
Tập đọc: CHIẾC MÁY BƠM.
Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 là sách giáo khoa mới nhất do Bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo và được quy định sử dụng trong tất cả các khối tiểu học lớp 3 trong cả nước. Sách này được kênh “Let’s go” biên tập thành video, thu âm các bài đọc, bài kể chuyện, kèm phụ đề… giúp các em có thể tự ôn tập, tự chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
See all my videos:
https://www.youtube.com/c/Letsgonguyenduyngoc

Bài viết TIẾNG VIỆT LỚP 3: TUẦN 22 – NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ | LET'S GO được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.