Tin học 4 Chủ đề 4 Bài 1 Những gì em đã biết

Tin học 4 Chủ đề 4 Bài 1 Những gì em đã biết

Tin học 4
Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu
Bài 1 Những gì em đã biết
Các em học xong làm bài, lưu tên theo họ tên và lớp mình học gửi vào mail tintieuhoc2020@gmail.com

Bài viết Tin học 4 Chủ đề 4 Bài 1 Những gì em đã biết được chia sẻ tại ArabXanh.com.