Toán lớp 2. Tìm X. Nắm chắc cơ bản đến nâng cao

Toán lớp 2. Tìm X. Nắm chắc cơ bản đến nâng cao

Học sinh và phụ huynh đăng ký kênh để học tập và tham khảo miễn phí.
Danh sách bài giảng lớp học:
Lớp 1: https://www.youtube.com/watch?v=4UsFIm5CPT4&list=PLfvYdOTDB25FFQhGRTJmHJT0GnLEIiU6W
Lớp 2: https://www.youtube.com/watch?v=n9gwyUUnTMo&list=PLfvYdOTDB25Fk38c8nwidqTLk-6zNA4rq
Lớp 3: https://www.youtube.com/watch?v=ERVZBciOVBw&list=PLfvYdOTDB25H7USJh7tNd51kvx2ZnYS2A
Lớp 4: https://www.youtube.com/watch?v=mBbfexoBgL8&list=PLfvYdOTDB25GQ83WNmV6AOFdwEW64chcO
Lớp 5:https://www.youtube.com/watch?v=Z0DHy6HeE5s&list=PLfvYdOTDB25EUEIZW84INTj-9lXW6OcCQ
Các bạn hãy Đăng ký kênh để biết và được xem sớm nhất nhé. Nên qua ngang màn hình đt để xem rõ hơn.

Bài viết Toán lớp 2. Tìm X. Nắm chắc cơ bản đến nâng cao được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.