Toán lớp 2 – Tìm X nâng cao : 63 – 5 x X = 28 (Tuần 25 số 8). Đk học cô Lan 0968 035 669

Toán lớp 2 - Tìm X nâng cao : 63 - 5 x X = 28 (Tuần 25 số 8). Đk học cô Lan 0968 035 669

#CôLanToán #TìmXnângcao

Bài viết Toán lớp 2 – Tìm X nâng cao : 63 – 5 x X = 28 (Tuần 25 số 8). Đk học cô Lan 0968 035 669 được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.