Toán lớp 3 (lớp 4, 5 xem lại)-(Nâng cao) Tìm X có dấu ngoặc (100 – X) x 3 = 132. Học cùng cô Lan.

Toán lớp 3 (lớp 4, 5 xem lại)-(Nâng cao) Tìm X có dấu ngoặc (100 - X) x 3 = 132. Học cùng cô Lan.

#CôLanToán #TìmXcódấungoặc

Bài viết Toán lớp 3 (lớp 4, 5 xem lại)-(Nâng cao) Tìm X có dấu ngoặc (100 – X) x 3 = 132. Học cùng cô Lan. được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.