Tổng hợp nhanh 800 câu tiếng Anh ngắn (Phần 1/4)

Tổng hợp nhanh 800 câu tiếng Anh ngắn (Phần 1/4)

Nay mình tổng hợp nhanh lại bài 800 câu, bài này phù hợp cho bạn nào muốn ôn nhanh lại chuỗi 800 câu. Trong bài này thì 1 câu mình chỉ đọc 3 lần thôi, 1 lần bình thường, 1 lần chậm và cuối cùng là nói tự nhiên có nối âm.
Cách học:
+ Nghe
+ Lặp lại
+ Học thuộc lòng

Bài viết Tổng hợp nhanh 800 câu tiếng Anh ngắn (Phần 1/4) được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.