Tự học Microsoft Word. Bài 3: Như thế nào là Từ, câu, đoạn trong Microsoft Word

Tự học Microsoft Word. Bài 3: Như thế nào là Từ, câu, đoạn trong Microsoft Word

Winword định nghĩa như thế nào là 1 từ, như thế nào là 1 câu, như thế nào là 1 đoạn?
Hiểu được các yếu tố trên thì việc định dạng văn bản trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp.

Bài viết Tự học Microsoft Word. Bài 3: Như thế nào là Từ, câu, đoạn trong Microsoft Word được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.