TỰ HỌC PYTHON TRONG 6 TIẾNG?!

TỰ HỌC PYTHON TRONG 6 TIẾNG?!

Tự học Python trong 6 tiếng?! – Linh Ei
Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi học Python cấp tốc nha =)))

Tài liệu mình dùng trong video:
Phần 1:
– https://www.learnpython.org
Các trang tương tự:
– https://www.codecademy.com/
– https://www.w3schools.com/python/
– https://toidicode.com/python-co-ban (Tiếng Việt)
Phần 2:
– https://leetcode.com
Các trang tương tự:
– https://codeforces.com/
– https://www.hackerrank.com/
– https://vnoi.info/problems/list/ (Tiếng Việt)
Phần 3:
– Thư viện openpyxl: https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/
– Thư viện tkinter: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
– Vid hướng dẫn của chị xinh đẹp: https://www.youtube.com/watch?v=itRLRfuL_PQ

Music:
Music by Dan and Drum – Mona Lisa – https://thmatc.co/?l=5B993D38
Music by Angela Predhomme – So Good to Be Free – https://thmatc.co/?l=83B11183
Music by Clueless Kit – Passenger Seat (feat. køra) – https://thmatc.co/?l=944093EF
Music by VALNTN – Mona Lisa – https://thmatc.co/?l=61DBE402

Follow instagram mình tại: @linh.eiii

Bài viết TỰ HỌC PYTHON TRONG 6 TIẾNG?! được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.