Tuần 22- Tiếng Việt lớp 2: Tập đọc: Cò và Cuốc ( Trang 37)

Tuần 22- Tiếng Việt lớp 2: Tập đọc: Cò và Cuốc ( Trang 37)

Xem toàn bộ bài giảng môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…​

Xem toàn bộ bài giảng môn Tiếng Việt lớp 1 Sách Cánh Diều tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…​

Xem bài giảng môn Toán lớp 2 tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list…​…
Xem bài giảng Tiếng Việt lớp 2: https://www.youtube.com/playlist?list…​

Bài giảng trực tuyến giúp các con nắm chắc kiến thức
Hy vọng giúp được các con tự học ở nhà hiệu quả.

#Tiengvietlop2​ #kechuyenMottrikhonhontramtrikhon​
#Hoctiengvietlop2​ #tiengvietlop2tuan22​
#cothu

Bài viết Tuần 22- Tiếng Việt lớp 2: Tập đọc: Cò và Cuốc ( Trang 37) được chia sẻ lại tại ArabXanh.com.